Skip to content

KİTAPLAR

Telifler

ortadunya-jeopolitiginde-islami-uyanis-front-1

Orta Dünya Jeopolitiğinde İslami Uyanış: Kapitokrasinin bahar kampanyasına rağmen ümmi isyanların kimliği (Feta Yayıncılık, 2013)

0000000403842-1

Asimetrik Vakalarda Kıble Tayini (Destek Yayınları, 2012)

0000000496404-1

Can Havliyle Düşünceler (Şehir Yayınları, 2006)

0000000189244-1
AK Parti’nin Stra-Trajik Meseleleri (Şehir Yayınları, 2005)

0000000485268-1

Firuze Köprüde Üçüncü Cumhuriyet: Velayet demokrasisinden demokratik cumhuriyete İran (Şehir Yayınları, 2000)

Tercümeler

Kuran İlimleri Metodolojisi (edisyon) (el-Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliği, 2014)
Kuran-ı Kerim Tarihi / Seyyid Muhammed Bâkır Hücceti (İnsan Yayınları)
Yeni Kelam / (edisyon) (el-Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliği, henüz yayınlanmadı)
İran Kültüründe Şia’nın Rolü / Dr.Ali Ekber Velayeti (Kevser Yayıncılık, 2014)
Ali Şeriati’den Vecizeler / Derleyen: Muhsin Nîkbaht (Önsöz Yayıncılık, 2014)
Hadisi Anlama Yöntemi / Abdulhadi Mesudi (el-Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliği, 2014)
İslami Kaynaklara Göre Ruhsal Hijyen (edisyon) (el-Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliği, 2013)
Tefsir Ekolleri (3. cilt) / Ali Ekber Bâbâî (el-Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliği, 2012-2013)
Sırr-ı Salat / İmam Humeyni (Önsöz Yayıncılık, 2013)
Ammar b. Yasir (Feta Yayıncılık, 2013)
Kur’an Dilinin Analizi ve Kur’an’ı Anlama Metodolojisi / Muhammed Bâkır Saidirûşen (el-Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliği, 2012-2012)
Muhtelif Eserler / Ali Şeriati (Fecr Yayınları, 2012)
İran ve İslam / Ali Şeriati (Fecr Yayınları, 2012)
Dünyagörüşü ve İdeoloji /Ali Şeriati (Fecr Yayınları, 2011)
Kalender ve Kale: Sühreverdi’nin hayat hikayesi (İnsan Yayınları, 2010)
İrfan Felsefesi / Seyyid Yahya Yesribi (İnsan Yayınları, 2010)
Tevhid Risaleleri / Muhammed Hüseyin Tabatabai / İnsan Yayınları (2010)
İslam İktisadının Felsefesi / M. Mutahhari (İnsan Yayınları, 1992)
İktisat Sosyolojisi / A. Şeriati (Dünya Yayınları, 1991)

Edisyonlar

Dini Bilginin Evrimi: Abdulkerim Suruş ve fikirleri (Pendik Belediyesi, 1995)
Demokratikleşmenin Eşiği: yerel yönetimler ve kamu reformu (Pendik Belediyesi, 2003)
AB Üyelik Sürecinde Merkeziyetçilikten Yerelleşmeye (Pendik Belediyesi, 2003)
Küresel Şehirler Yarışında İstanbul (Pendik Belediyesi, 2003)
İnsan Hakları Duyarlılığı Oluşturmada Yerel Yönetimlerin Rolü (Pendik Belediyesi, 2003)
İstanbul’da Birlikte Yaşama Tecrübesi (Pendik Belediyesi, 2003)
Finansın Küresel Dolaşımı ve İstanbul (Pendik Belediyesi, 2003)
Yerel Kalkınmada Belediyelerin Rolü (Sabancı Üniversitesi -Pendik Belediyesi, 2004)
Avrupa Birliği ve Türkiye’de Bölgesel Yönetişim (Sabancı Üniversitesi-Pendik Belediyesi, 2004)
Yerel Yönetimler Uluslararası Proje Finansman Kaynakları (Dr. Cengiz Aktar, Pendik Belediyesi, 2004)
Türk Dünyası Belediyeler Birliği: yeni bölgesel işbirliği imkanına doğru (Pendik Belediyesi, 2004)
Yerel Yönetimler ve Spor (Pendik Belediyesi, 2004)
İstanbul Küresel Turizmin Ekseni Olabilir mi? (Pendik Belediyesi, 2004)
Pendik Yerel Kalkınma Platformu (Pendik Belediyesi, 2004)
İnsan Hakları 2003: Pendik değerlendirme toplantısı (Pendik Belediyesi, 2004)